Đăng nhập
Autoresponder – Phản Hồi Tự Động

Tự phản hồi – Autoresponder cho phép bạn tạo ra một chuỗi sự kiện các email gửi tự động. Email thiết lập tự phản hồi sẽ được gửi đi sau khi có người đăng ký nhận tin từ danh sách liên hệ của bạn hoặc sau một khoảng thời gian bạn đã định sẵn.

Tự phản hồi thiết lập chế độ Phản hồi tự động để theo dõi trạng thái nhận email: Các khảo sát thực tế của chúng tôi chỉ ra rằng, sử dụng chế độ Phản hồi tự động sẽ tăng khả năng nhận Email lên rất cao. Bạn có thể tự tạo lời chào tự động, RSVO và các email xác nhận, hoặc chọn lọc trong kho mẫu Email tự động của chúng tôi. Bạn có thể lập lịch cho Chế độ phản hồi tự động dựa vào các tiêu chí thời gian, thao tác hoặc tiêu chí quản lý quan hệ, tối ưu hóa việc gửi mail và tiết kiệm thời gian.

Tự phản hồi tăng hiệu quả nhận email tới đầu khách hàng. Hệ thống Cloud của chúng tôi cho phép bạn gửi mail bất cứ khi nào, bất cứ cách nào và bất cứ nơi đâu bạn muốn. Email của bạn được tiếp nhận trên desktop, tablet hoặc iPhone. Bạn có thể lên lịch trình cho chiến dịch vào thời gian cụ thể. Check trang thái nhận thông qua báo cáo trực tuyến thời gian thực.

Mailto.vn giúp bạn thiết đặt tự phản hồi cho từng sự kiện khác nhau theo từng yêu cầu và thời gian cụ thể. Ví dụ, bạn có thể thiết đặt một tự phản hồi để gửi đi ngay lập tức sau khi có người đăng ký nhận chương trình khuyến mãi dành cho người dùng mới.

Bước 1: Thiết lập tên

tuphanhoi

Bước 2: Thiết lập cấu hình

create autoresponder - step 2