Đăng nhập
Chính sách riêng tư

Chúng tôi đưa ra Chính Sách Riêng Tư này để thể hiện cam kết của công ty chúng tôi về sự riêng tư và bảo vệ thông tin của bạn. Chính Sách Riêng Tư áp dụng đối với những thông tin mà chúng tôi thu thập và lưu giữ về bạn khi bạn truy cập vào trang web này, www.mailto.vn (“Trang Web”), và thông tin thu thập từ các nguồn khác, chẳng hạn như thông tin bạn cung cấp tại triển lãm thương mại, hội thảo hoặc từ các đối tác kinh doanh của chúng tôi.

Định Nghĩa Dữ Liệu

Nói chung, chúng tôi thu thập và lưu giữ ba loại dữ liệu:

1. Thông tin tài khoản tạo ra khi một cá nhân hay tổ chức kích hoạt dịch vụ của chúng tôi – thường bao gồm thông tin liên lạc và thông tin thanh toán (chúng tôi gọi đây là “Dữ Liệu Khách Hàng” của chúng tôi);

2. Dữ liệu được cung cấp bởi khách hàng của chúng tôi về các cá nhân hoặc tổ chức mà khách hàng của chúng tôi xin gửi thư điện tử hay các loại thông tin liên lạc khác (chúng tôi gọi đây là “Dữ Liệu Người Nhận Của Khách Hàng”).

3. Dữ liệu về khách truy cập vào trang web của chúng tôi, những người có thể là hoặc không là khách hàng của chúng tôi (“Dữ Liệu Người Truy Cập Website”).

Mặc dù phần lớn các khách hàng của chúng tôi là các doanh nghiệp, một số các thông tin tài khoản được khách hàng gửi cho chúng tôi, và lưu giữ bởi chúng tôi, có thể được sử dụng để xác định là hoặc liên hệ tới một cá nhân (“dữ liệu cá nhân”) hay một doanh nghiệp.

Chúng tôi làm gì với những dữ liệu thu thập được trên Website của chúng tôi

Như đã giải thích ở trên, dịch vụ của chúng tôi hướng tới các doanh nghiệp, không phải người tiêu dùng. Nếu bạn đã cung cấp thông tin liên lạc của bạn (có thể bao gồm dữ liệu cá nhân) cho chúng tôi, chúng tôi có thể liên lạc với bạn với mục đích marketing qua các phương tiện khác nhau, bao gồm thường xuyên email, gửi thư hoặc điện thoại. Khi bạn kích hoạt một tài khoản BizMail (bao gồm cả tài khoản dùng thử), bạn đã đồng ý chắc chắn  nhận thông tin tiếp thị về các dịch vụ của BizMail thông qua thư trực tiếp, email (qua địa chỉ email mà bạn đã cung cấp khi kích hoạt tài khoản của bạn), điện thoại (theo số bạn đã cung cấp khi kích hoạt tài khoản của bạn), cuộc gọi được ghi âm từ trước (theo số bạn đã cung cấp khi kích hoạt tài khoản của bạn), tin nhắn SMS (nếu bạn đã cung cấp một số điện thoại di động hoặc không dây), tin nhắn chat hay các phương thức truyền thông khác. Chúng tôi cũng có thể sử dụng dữ liệu cá nhân và không cá nhân (ví dụ, liên quan đến doanh nghiệp) cho các mục đích khác, bao gồm nhưng không giới hạn: 1) cung cấp các dịch vụ mà bạn yêu cầu; và 2) cung cấp hỗ trợ kỹ thuật….

Chúng tôi không bán hoặc cho thuê Dữ Liệu Khách Hàng, Dữ Liệu Người Nhận Của Khách Hàng hoặc Dữ Liệu Người Truy Cập Website mà không xin phép trước, trừ khi theo mệnh lệnh của toàn án hoặc cơ quan hành chính pháp luật. Các dữ liệu chúng tôi thu thập được dùng:

1. cho các khách hàng đăng ký dùng dịch vụ của chúng tôi;

2. cho nhân viên của BizMail truy cập và quản lý thông tin này cho mục đích kinh doanh hợp pháp như chăm sóc khách hàng, marketing hoặc thanh toán

3. cho các nhà cung cấp dịch vụ với mục địch cung cấp chức năng hoặc dịch vụ liên quan đến tài khoản của các khách hàng (ví dụ, chức năng thanh toán trực tuyến).

Tại sao bạn nhận được email từ chúng tôi?

Nếu bạn đã nhận được một hoặc nhiều email từ chúng tôi, có nghĩa là (a) địa chỉ email của bạn nằm trong trong danh sách các khách hàng, người dùng thử dịch vụ hoặc khách hàng tiềm năng của chúng tôi, (b) bạn đã cung cấp cho chúng tôi địa chỉ email của bạn để chúng tôi có thể liên hệ với bạn, và/hoặc (c) bạn có một mối quan hệ công việc với một trong những khách hàng của chúng tôi và đã chắc chắn chia sẻ địa chỉ email của bạn với khách hàng đó với mục đích nhận email về sản phẩm hoặc dịch vụ khách hàng đó (nói cách khác, bạn đã xác nhận opt-in). Tuy nhiên, có khả năng khách hàng của chúng tôi có thể sử dụng dịch vụ của chúng tôi để gửi đi thư rác.

Bạn dừng nhận email từ chúng tôi bằng cách nào?

Mỗi email gửi đi có chứa một cách dễ dàng, tự động để bạn dừng nhận email từ các danh sách bạn đã đăng ký, hoặc thay đổi lại thông tin. Nếu bạn không muốn nhận thêm email từ MailTo, bạn chỉ cần làm theo hướng dẫn ở cuối bất cứ email nào.

Chúng tôi bảo mật các dữ liệu cá nhân chúng tôi đã thu thập bằng cách nào?

Chúng tôi sử dụng các biện pháp bảo đảm kỹ thuật, hành chính, và vật chất để bảo vệ chống lại sự lạm dụng, mất mát và thay đổi dữ liệu được sử dụng bởi hệ thống của chúng tôi. Mặc dù chúng tôi cố gắng để bảo vệ dữ liệu của bạn từ việc sử dụng trái phép hoặc bị tiết lộ, MailTo không thể đảm bảo sự an toàn của dữ liệu mà bạn cung cấp cho chúng tôi.

Các câu hỏi về tài khoản của bạn

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về tài khoản của bạn hoặc cách thức chúng tôi sử dụng dữ liệu chúng tôi thu thập và lưu giữ trong quá trình cung cấp dịch vụ, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số  

Thay đổi Chính Sách Riêng Tư

Bất kỳ thay đổi nào trong Chính Sách này sẽ được đăng ở đây, vì vậy hãy kiểm tra trang này thường xuyên và chắc chắn đã kiểm tra ngày có hiệu lực của chính sách trên. Nếu bạn có thắc mắc hoặc quan tâm về những thay đổi, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi qua số (04) 44-55-66-66