Đăng nhập
Email marketing và những nguyên lý cơ bản

Luôn sử dụng opt-in đã được xác nhận đồng thời đưa ra cách đơn giản để từ chối opt-in và hãy cố gắng tìm hiểu lý do tại sao người khác lại không đồng ý tham gia opt-in. Đúng như vậy, chúng tôi đang nói đi nói lại điều này, bởi vì nó rất quan trọng. Và bạn hãy nhớ sử dụng email marketing xác nhận khi đưa ra một lời đề nghị miễn phí (tốt hơn là một lời đề nghị miễn phí).

Sử dụng một dịch vụ để kiểm tra cách sắp đặt của công cụ đọc email mà người nhận của bạn sử dụng. Điều này có nghĩa là thử nghiệm trong Gmail, Hotmail, Yahoo!Mail, Outlook, Thunderbird, Lotus Notes, Mac Mail, Entourage và Eudora. Có những dịch vụ làm việc này cho bạn (chẳng hạn như www.campaignmonitor.com). Bạn cần định kỳ cập nhật danh sách những công cụ đọc mail cũng như công cụ đọc email mới xuất hiện trên thị trường.

Tạo ra những lời kêu gọi hành động (CtAs) nổi bật và đặt chúng ở nửa phía trên khi trình bày nội dung. Trong những email kích thước lớn hơn, bạn có thể có nhiều CtAs đặt rải rác trong cả email marketing. Những khung bao bọc có cỡ khoảng 300 đến 400 pixel ở đường viền phía trên cùng của bạn. Tuy nhiên, bạn hãy kiểm tra bằng một dịch vụ email marketing (như đã nêu trên).

Sử dụng những dòng chủ đề gây chú ý và thể hiện bạn không Spam: những người nhận email marketing có khuynh hướng xem kỹ phần đầu hoặc phần nội dung trên cùng sau đó bỏ qua phần còn lại, hãy nhớ điều này.

Sử dụng một địa chỉ email marketing thích hợp để bạn không phải chống lại những bộ lọc spam hết lần này đến lần khác.

Hãy chắc chắn nội dung có thể được tìm thấy dễ dàng: nhiều người đọc cuộn email lại thành một cửa sổ nhỏ xem trước. Bạn hãy chắc rằng một cửa sổ nhỏ xem trước. Bạn hãy chắc rằng một cửa sổ 2 inch vẫn có thể thấy nhãn hiệu và CtA chính.

Thiết kế một phiên bản chỉ có văn bản để dễ đọc khi tắt HTLM hoặc đọc trên một thiết bị di động.

Tạo thêm một phiên bản online của email được lưu trữ trên mạng, để nếu những hình ảnh được chia nhỏ, người đăng ký có thể kích vào và xem toàn bộ email như một hình ảnh.

Kết hợp một cách thích hợp: Giữ cảm quan thích hợp cho tất cả các email của bạn nhưng hãy làm cho email phù hợp với mục đích của nó. Email postcard dành cho những lời thông báo đơn giản, ngắn gọn, email bản tin tóm tắt để những người nhận  quan tâm có thể kích vào và tìm hiểu sâu hơn với những thông tin trên trang web, email catalogue dành để miêu tả các sản phẩm, ấn bản điện tử được phát hành cho hang truyền thông.

Hãy thử nghiệm trên một danh sách nhỏ trước: Thực hiện trên quy mô nhỏ thì luôn tốt hơn thực hiện với phiên bản quy mô lớn!